Nieuwe perspectieven


Ook in mijn werk als universitair docent zorgethiek richt ik mij o.a. op thema's als bewustzijn en verbinding. Zorgethiek is niet simpelweg, zoals de benaming op het eerste gezicht wellicht doet vermoeden, hetzelfde als 'ethiek van de (gezondheids)zorg'.…

Lees meer