Nothing is wrong,
whatever is happening
is just ‘real life’.

Tara Brach

Over Vivianne

Mijn naam werd mij gegeven als een ode aan het leven: Vivianne – vivre – leven. Voluit het leven ervaren, ontvangen en creëren, en ook anderen daartoe inspireren, dat is mijn persoonlijke missie. De herinnering wakker maken dat we onderdeel zijn van een groter geheel. En sterker nog: dat wij het geheel zijn, en dat we heel zijn.

Van jongs af aan weet en zie ik dat de wereld om ons heen zoveel meer is dan alleen materie. Lange tijd is dit een dimensie van mijn ‘zijn’ geweest waarvan ik het gevoel had dat deze geen plek kon of mocht hebben in de ‘normale’ wereld. Door vallen en opstaan weet ik dat ook dit deel van mij er volledig mag zijn.

Gecertificeerd Consciousness Coach

In 2014 behaalde ik mijn certificering als Consciousness Coach bij Creative Consciousness™ (met Accredited Coaching Training Program kwaliteitskeurmerk van de International Coach Federation). Lees hier meer over mijn benadering van coaching. Tijdens sessies gebruik ik deze systematische coachingsmethode in combinatie met mijn vermogen tot kristalheldere afstemming op de essentie van wat er werkelijk leeft in de ander.

Academische achtergrond

In het werken met groepen en (zorg)organisaties benut ik tevens de kennis en ervaring die ik in de afgelopen 15 jaar tijdens mijn academische loopbaan op verschillende universiteiten heb ontwikkeld. Ik ben in 2012 gepromoveerd op het faciliteren van transformatieve processen waarbij verbinding, participatie, dialogisch leren en gelijkwaardige samenwerking centraal staan. Daarna heb ik mij verder bekwaamd op het vlak van zorgethiek, zorgethisch opstellingenwerk en de rol van emoties en lichamelijkheid binnen zorgpraktijken. Kijk voor een overzicht van mijn wetenschappelijke publicaties op LinkedIn.

Vanuit deze achtergronden bied ik aan zorgorganisaties een kritische en analytische blik op relationele verantwoordelijkheden, democratisering en humanisering. Ik faciliteer processen van grondige afstemming van verschillende perspectieven en onderliggende waarden en behoeften. Breng de kern van nijpende kwesties aan het licht. Zorg dat iedereen zich gehoord en erkend voelt (als uniek individu en als onderdeel van het grotere geheel). Dat er transparante communicatie en wederzijds begrip ontstaat tussen verschillende betrokkenen. En ik begeleid de verschillende betrokkenen bij het opstellen van een gezamenlijk gedragen agenda voor actie, waarin de essentie van de organisatie volledig tot uitdrukking gebracht wordt.

Naast mijn coachingswerk ben ik op dit moment als universitair docent Zorgethiek verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek.

Meer info? Neem contact op
Vivianne Baur - bewustzijnscoach Maastricht

Ervaar het zelf

De beste manier om erachter te komen of mijn coaching iets voor jou is, is natuurlijk om het zelf te ervaren.
Ik ontmoet je graag!

Ja, ik wil graag kennismaken