Nieuwe perspectieven

Ook in mijn werk als universitair docent zorgethiek richt ik mij o.a. op thema’s als bewustzijn en verbinding.

Zorgethiek is niet simpelweg, zoals de benaming op het eerste gezicht wellicht doet vermoeden, hetzelfde als ‘ethiek van de (gezondheids)zorg’. Zorgethiek is een interdisciplinaire stroming binnen de ethiek en filosofie van de zorg, waarbij zorg wordt beschouwd als een sociale praktijk waarbinnen mensen continu afstemmen op zichzelf en anderen. ‘Het moreel goede’ wordt dus niet buiten die praktijken gevonden of bepaald, maar is volgens een zorgethisch perspectief iets wat mensen op het spoor komen door samen op de concrete praktijk te reflecteren.

Concepten die als het ware een kapstok bieden voor zorgethisch onderzoek en onderwijs zijn o.a. relationaliteit, contextualiteit, lichamelijkheid, affectiviteit, aandacht voor machtsrelaties, en betekenis/zingeving.

In een artikeltje voor de website zorgethiek.nu, schreef ik over het begrip ‘Thirdness’. Dit begrip sluit aan bij een zorgethische kijk op relaties. Tegelijkertijd herken ik hierin bepaalde principes die ik als Consciousness Coach hanteer: jezelf bewust zijn van en je verbinden met alle (schaduw- en licht)kanten van jezelf, is een voorwaarde om je te kunnen verbinden met ‘de ander’. Dat kan kwetsbaar en eng voelen, en tegelijkertijd heel krachtig en liefdevol.

Waar in jouw leven verberg jij een deel van jezelf, wat mag er niet zijn? En wat is daarvan de impact op jezelf en op de mensen om je heen?