Procesbegeleiding

English version

Sinds 2006 staat mijn werk in het teken van het creëren van dialoog, wederzijds begrip en samenwerking (participatie & partnerschap) tussen betrokkenen met uiteenlopende belangen in zorginstellingen. Ik ben gepromoveerd op de werking van participatie en partnerschap in de institutionele context.

Verbindingen creëren
Het is mijn passie om individuen en groepen in bedrijven en organisaties te begeleiden bij het creëren van echte verbindingen.
Verbinding met zichzelf als individu: Wie is mijn authentieke zelf? Wat drijft mij? Waar verlangt mijn ziel naar?

En vanaf die basis kunnen ook verbindingen tussen mensen vorm krijgen: Wat is onze gemeenschappelijke droom? Welke waarden delen wij met elkaar? Hoe kunnen we onze kracht en invloed gebruiken om aan een gemeenschappelijk goed bij te dragen?

Wanneer?

 • Bevindt uw bedrijf/organisatie zich in zwaar weer (bijvoorbeeld door bezuinigingen, gebrek aan motivatie bij personeel, conflicten)?
 • Werken teams niet vanuit een gedeelde visie en raakt een hoop energie verloren in eindeloze discussies?
 • Zijn grote veranderingen nodig in uw bedrijf/organisatie, maar stuit u steeds op weerstanden?
 • Willen of durven mensen niet hun kritiek en dromen te uiten?
 • Denkt, spreekt en handelt men vanuit de overtuiging dat schaarste en onmogelijkheden de realiteit zijn, in plaats van overvloed en mogelijkheden?
 • Mist u de ‘menselijke noot’ (inspiratie, harmonie, begrip, vreugde, creatie) in uw bedrijf/organisatie?
 • Ziet u dat er geroddeld wordt, machtsrelaties uit balans zijn, en dat er bepaalde groepen of individuen gemarginaliseerd worden?
 • Is het tijd om eens een echt goed gesprek te voeren met uw team?

Neem dan contact met mij op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om uw bedrijf of organisatie te transformeren in een bloeiende omgeving door middel van een combinatie van (individuele en team) coaching, advies en training.

Wat?
Ik ontwikkel interactieve en transformatieve programma’s op maat voor uw bedrijf/organisatie. Afhankelijk van de reikwijdte van de aanvraag werk ik samen met andere gekwalificeerde coaches/trainers/adviseurs.
Ik baseer mijn programma’s op principes afkomstig uit Responsieve Evaluatie, Theorie U, ‘Het Hart van Verandering’ (Kotter & Cohen), Participatief Actieonderzoek en Creative Consciousness®.

Kenmerkende elementen zijn:

 • stem geven aan alle perspectieven, inclusief diegenen die gewoonlijk minder goed gehoord worden
 • participatie ondersteunen van alle betrokken individuen en teams bij het creëren van een gedeelde visie en nieuwe manieren van werken
 • creatieve werkwijzen gebruiken om dialoog, visie en wederzijds begrip te stimuleren
 • van ‘zien wat is’ naar het creëren van nieuwe context
 • latente gevoelens, gedachten en gedragspatronen zichtbaar maken op een open, niet-veroordelende manier
 • mensen coachen bij het ontwikkelen van (relationeel) empowerment, integriteit en verantwoordelijkheid
 • conflicten en spanningsvelden transformeren tot leerprocessen die bijdragen aan het geheel
 • hart, lichaam en geest verbinden