Over mij

English version

Welkom op mijn website!

Nieuwsgierig?

Ik creëer nieuwe mogelijkheden en verbindingen: tussen mensen en datgene wat hen bezielt, en tussen mensen onderling. Dat doe ik door middel van coaching, procesbegeleiding, onderwijs en onderzoek.

Loopbaan

Na mijn studie Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht werkte ik van mei 2006 tot januari 2010 als onderzoeker op de afdeling Metamedica van de faculteit Gezondheidswetenschappen in Maastricht.

Vanaf 2008 stonden mijn werkzaamheden in het teken van mijn promotieonderzoek bij Mosae Zorggroep in Maastricht, dat ik voortzette vanuit de vakgroep Metamedica van het VU Medisch Centrum. In 2012 behaalde ik mijn doctorstitel met het proefschrift ‘Participation & Partnership. Developing the influence of older people in residential care homes.

Sinds maart 2015 ben ik als universitair docent Zorgethiek verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek.

Naast mijn universitaire werk heb ik de ICF geaccrediteerde coachingsopleiding van Creative Consciousness International® gevolgd. Ik ben gediplomeerd Professional Consciousness Coach® en creëer via mijn coaching een grenzeloze ruimte voor mensen waarin zij nieuwe mogelijkheden ontdekken en omzetten in actie. Het gaat hierbij om een wezenlijke doorbraak: van angst (verkramping, weerstand) naar liefde (ruimte, vertrouwen)!